Kwaliteit is geen papieren tijger.

Samen de cliënt zo goed mogelijk bedienen

Heb je de zorg geleverd die je wil leveren? Met een goed kwaliteitssysteem weet je dat. Bovendien geeft het je een duidelijk handvat voor het continu verbeteren van je dienstverlening. Een kwaliteitssysteem brengt ook rust in de organisatie, versterkt de autonomie van je medewerkers en verbetert de zorg voor je cliënten. De rapportages - intern en voor ketenpartners - geven je houvast voor de verbeterpunten in je processen en bedrijfsvoering.

Continue verbeteren

Goede kwaliteit, volgt beleid, is transparant, controleerbaar en makkelijk om mee te werken. De kwaliteitssystemen zoals HKZ en ISO maar ook het kwaliteitskader beschrijven hoe dat allemaal geborgd is in jouw organisatie. Als deze kwaliteitssystemen goed geïmplementeerd zijn, heb je een krachtig managementtool in handen. Het is je leidraad voor interne opleidingen, audits en klantbenadering. Belangrijkste is dat het kwaliteitssysteem jouw team ondersteund in het werk wat zij doen en niet andersom.

Het systeem moet makkelijk zijn

Bij het implementeren of verbeteren van een kwaliteitssysteem zorgen we dat het aan 4 criteria voldoet: 

Het moet eenvoudig zijn

Het voorkomt onnodige administratie

Het is transparant voor de cliënt, voor de organisatie en voor de partij die de zorg inkoopt

Het is leidend als sturingsmechanisme in je jaarplan en rapportages